Vrečke narejene izpod Belokranjskih rok

Zakaj Digitalni odklop?

: Blog

Zakaj Digitalni detox?
Živimo v zelo neobičajnem času v vsej človeški zgodovini. Nikoli poprej ni bilo človeštvo tako zelo globalno povezano kakor je danes. Zahvaljujoč informacijski dobi v kateri trenutno živimo. Vendar vseeno, življenje tukaj in zdaj je daleč od idealnega. Kadarkoli pogledamo okoli sebe vidimo sočloveka zatopljenega v svoj osebni ekran ali pa smo mi ta človek. Negativne psihološke, sociološke in kulturne posledice bodo vedno večje. Prevzeti moramo osebno kontrolo v odnosu do uporabe digitalnih naprav in biti zgled mlajšim generacijam.

V času izjemnega in hitrega tehnološkega napredka, ki nam bo kmalu pripeljal robote je naša zmožnost samonadzora in vzpostavljanje zdravega odnosa do digitalnih naprav ključna za prihodnost človeštva.

V turistični agenciji Slonček želimo vzpodbuditi razmišljanja in kontemplacije o odnosu do samega sebe, sočloveka, okolja in digitalnih naprav. Želimo širiti zavest o pomembnosti kultiviranja pozornosti in čuječnosti ter s tem umirjanja telesa, uma in duha. Le osredotočeni posamezniki bomo lahko imeli kontrolo nad svojimi življenji in vso tehnologijo v njem.